روش عملکرد دستگاه‌ مه‌پاش ناب‌کلینیک

در اینجا می‌توانید شیوه عملکرد و طرز کار دستگاه مه‌پاش را مشاهده کنید. شعاع پاشش این دستگاه بیشتر از ۱۰ متر است که بیانگر کارآیی و سرعت فوق‌العاده این دستگاه است.
 
طرز کار دستگاه را ببینید:
 
 
 

نمایش عملکرد دستگاه را در یک محیط کارگاهی و صنعتی ببینید:

 

 

چاپ   ایمیل