ضدعفونی منزل و محل کار

در این مقاله به بررسی شیوه های مختلف ضدعفونی محیط پرداخته ایم. خدمات ضدعفونی ناب کلینیک یک شیوه بسیار موثرتر از شیوه های سنتی است.

ضدعفونی لباس و ملحفه بیمار کرونایی

افرادی که با لباس و ملحفه بیماران کرونایی سروکار دارند باید این موارد را رعایت کنند.