ضدعفونی منزل و محل کار

در این مقاله به بررسی شیوه های مختلف ضدعفونی محیط پرداخته ایم. خدمات ضدعفونی ناب کلینیک یک شیوه بسیار موثرتر از شیوه های سنتی است.

علت تناقضات متعدد در گفته پزشکان، محققان و دانشمندان چیست؟

چرا پزشکان و محققان هر روز توصیه جدیدی دارند که توصیه دیروزشان را نقض میکند. چرا اینقدر تناقض در نتایج پژوهش ها را شاهد هستیم؟ پاسخ سازمان جهانی بداشت…

7 راهکار شکستن زنجیره کرونا

7 راهکار قطع زنجیره کرونا به توصیه سازمان جهانی بهداشت