دستگاه های مه پاش ناب کلینیک

دستگاه های مه پاش به تجهیزی گفته میشود که قابلیت تبدیل یک مایع به بخار سرد را دارد. بعلت ماهیت تولید مه این دستگاه ها، نمیتوان از مواد اشتعال زا در آنها استفاده نمود. مثل محلول های پایه الکل که قابل اشتعال میباشند. فلذا شرکت ناب کلینیک از محلول های منحصر بفرد پایه آب که توسط پژوهشگاه شیمی تولید و فرمولاسیون سازمان بهداشت جهانی است، برای این دستگاه ها استفاده میکند.

این دستگاه ها در سه سایز کوچک، متوسط و صنعتی توسط ناب کلینیک تامین میشوند. دستگاه های مه پاش کوچک و متوسط برقی بوده و دستگاه بزرگ و صنعتی بنزینی میباشد.